Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 2.2017

23. 3. 2017

Zastupitelstvo obce č.2 2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  23.3.2017

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            budova OU Sudoměř

 

Doba konání:           30.března 2017 od 19:00 hod.

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. OZV obce Sudoměř poplatky odpady, psi, JSDH Sudoměř
  5. Inventura majetku
  6. Oprava veřejných komunikaci
  7. Digitalizace katastru
  8. Odsouhlasit fa. k fin. auditu
  9. Diskuse: údržba veřejné zeleně, dotace, ořechy náves, Bartákovic louka
  10. Závěr