Jdi na obsah Jdi na menu

Návrh rozpočet 2019

 

Obec  Sudoměř        
             
N á v r h          
střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2019
             
Příjmy            
             
par. pol. text     částka v tis.
  1111 daň z příjmu zam.   350  
  1112 daň z příjmu OSVČ   10  
  1113 daň z příjmů FO z kapitál.příjmů 30  
  1121 daň z příjmů právnických osob 310  
  1211 DPH     638  
  1340 poplatek za likvidaci odpadu (TKO) 60  
  1341 poplatek za psy   3  
  1361 správní popl.      
  1381 hazardní hry   9  
  1511 daň z nemovitostí   550  
  4112 dotace ze Státního Rozpočtu 47  
             
  2460 splátky půjček   40  
             
1031 2111 tržby za těžbu dřeva   40  
             
2310 2111 vodné     2  
             
3 612 2132 pronájem nemovitostí 120  
             
3613 2132 příjmy z pronájmů nebyty 6  
             
3639 3111 prodej pozemku   200  
             
6171 2111 správa - služby   5  
  2131 pronájem pozemku   3  
             
6310 2141 úrok BU     4  
  2142 dividendy   4  
             
             
    příjmy celkem   2431  
Obec Sudoměř         strana 2
             
Výdaje            
             
par.   pol.     částka v tis.
1031 lesy 5169   služby 60  
             
2212 silnice 5171   opravy 50  
             
3399 kultura 5138   lístky pro občany 20  
    5139   ostatní nákupy 8  
    5169   služby 36  
    5175   občerstvení 25  
    5194   dary 10  
             
3419 sport 5139   ost.nákupy 3  
    5154   elektrika 2  
    5169   služby 2  
    5171   opravy 2  
    5175   občerstvení 5  
    5222   transfery 10  
             
3631 veř.osv. 5021   DPP 3  
    5139   ostatní nákupy 3  
    5154   elektřina 24  
    5169   služby 10  
    5171   opravy 6  
             
3632 pohřeb. 5021   DPP 5  
    5151   voda 2  
             
3722 odpady 5021   DPP 15  
    5169   služby 160  
             
3745 zeleň 5021   DPP 25  
    5137   D HIM 10  
    5139   ost.nákupy 40  
    5156   PHM 10  
    5169   služby 25  
    5171   opravy 40  
    5175   občerstvení 5  
             
5512 živel.pohr. 5901   rezervy na živelné události 1  
             
5512 hasiči 5137   D HIM 10  
    5139   ost.nákupy 5  
    5154   elektrika 1  
    5156   PHM 3  
    5169   služby 1  
             
6112 5023     zastupitelé odměny 186  
  5032     zdrav.poj. 8,-% 17  
             
6171 správa  5019   refundace 20  
    5021   DPP 130  
    5031   OSSZ odvod 12  
    5032   ZP odvod 6  
    5038   Kooperativa 1  
    5136   knihy,tisk 15  
    5137   D HIM do 40.000 150  
    5139   ost.nákupy 50  
    5153   plyn 50  
    5154   elektrika 65  
    5161   poštovné 2  
    5162   telefony 25  
    5163   pojistky 20  
    5165   nájmy 10  
    5166   právní poradenství 25  
    5169   služby 150  
    5171   opravy 300  
    5173   cestovné 1  
    5175   pohoštění 10  
    5219   neinv.transf.podnik 6  
    5222   transfery 12  
    5321   neinv.transf.obcím 2  
    5362   daň Katusice 300  
    5499   neinv.transf.obyvatel 25  
    6121   poř.nemov.+projekt 200  
             
6310 popl.BU 5163     4  
             
    součet     2431  
             
Sudoměř dne           
  12.11.2018          
             
             
vyvěšeno:12.11.2018          
sejmuto:28.11.2018