Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce Sudoměř 6.2016

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  10. listopadu 2016

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            Sudoměř č.p.9,

 

Doba konání:                        21. listopadu 2016 ve 20,00 hod.

 

Navržený program: 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Smlouvy na koupi/prodej pozemků s Družstvem Březovice.
 5. Smlouva na pronájem pozemků Ducháčková Anna.
 6. Odprodej pozemků kolem domu paní Mileny Šturmové.
 7. Fasáda na dřevníku u domu č.p. 9.
 8. Výstavba domovních ČOV v obci.
 9. Kauza -  Katusice/Sudoměř.
 10. Různé – Mikuláš 2016, vánoční strom, veřejná schůze, mobiliář hřiště, hospoda „U Nováků“, dlažba do dvora v č.p. 22. EET (Dotykačka) sekání trávy v obci,kontejner tetrapack, minikáry.
 11. Diskuse  
 12. Závěr

 

 

 

 

 

Jan Kroupa

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. listopadu 2016              ____________________

 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 21. listopadu 2016                    ____________________